کتابخانه بیمارستان پیمانیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

اولین کارگاه هوشمند سازی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

اولین کارگاه هوشمندسازی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ‌در روز شنبه 4 شهریورماه امسال در محل سالن شماره 2 مرکز همایش­های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور روسای کتابخانه‌های مرکزی و کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی کشور از ساعت 8 تا 15 برگزار شد.

در ابتدا دکتر سیروس پناهی مدیر اطلاع­رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن خوشآمدگویی به حضار، به ابعاد مختلف هوشمندسازی در حوزه کتابخانه‌ها و علم کتابداری و اطلاع رسانی پرداخته و با اشاره بر جذب نیروهای متخصص فناوری در کتابخانه‌ها بر تقویت ساختارهای سازمانی کتابخانه‌ها تاکید کرد.

وی گفت:در یک دهه گذشته مبحث شبکه‌های اجتماعی در گستره اطلاع­رسانی بسیار مطرح بود و هم اکنون بحث هوشمندسازی در زمینه ارائه خدمات کتابخانه‌ها مطرح است. علت اهمیت موضوع هوشمندسازی در کتابخانه‌ها این است که با تفکر انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد. براین اساس باید در این مسیر بیشتر گام برداشت و یکی از الزمات این توسعه، همکاری با متخصصین IT است.

در ادامه دکتر فلک، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ضمن خوشامدگویی مجدد به حضار بابت حضور در دانشگاه علوم پزشکی ایران و تشکر از مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات بابت انتخاب دانشگاه علوم پزشکی ایران برای برگزاری کارگاه، به تنوع فعالیت های پژوهشی اشاره کرد که از گذشته تاکنون در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی انجام می‌شده و در دهه‌های اخیر با آمدن فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی تنوع بیشتری نیز به خود گرفته است.

سپس دکتر شیخ شعاعی سرپرست مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ضمن تشکر و قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران بابت میزبانی برنامه و حضار بابت مشارکت، ارتقای سواد اطلاعاتی و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص را بعنوان یکی از راهبردهای اساسی مرکز در حوزه‌های زیرمجموعه آن همانند علم‌سنجی، ترجمان دانش، کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی، نشر کتاب عنوان کرده و  گفت: هدف از برگزاری این کارگاه، نزدیک شدن کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی به جایگاه واقعی کتابخانه‌های دنیا در حوزه هوشمندی و دیجیتال سازی است.

وی با ذکر اهمیت برگزاری این کارگاه برای دریافت نتایج مناسب در ارائه خدمات بهتر به کاربران گفت: کتابخانه‌ها و خدمات آن‌ها نیازمند تحول از شکل سنتی به شکل دیجیتال و هوشمند بوده و بایستی خدمات مناسب کاربران براساس نیاز آنها در شرایط کنونی و آینده ارائه شود.

وی در ادامه به تجربیات بازدید از کتابخانه‌های کشور امارات در سال جاری پرداخت و گفت: باید در کتابخانه‌ها علاوه بر بکارگیری فناوری اطلاعات در جهت دیجیتال سازی خدمات و هوشمندسازی فضاهای کتابخانه‌ای، خدمات متناسب نیاز کاربران همانند اتاق های بحث گروهی، اتاق های خلاقیت و پرورش ایده، فضای مجزا برای بانوان، فضاها و امکانات رفاهی و خدمات ویژه افراد ناتوان فراهم و ارائه شود.

دکتر شیخ شعاعی از شرکت کنندگان خواست به عنوان نماینده مرکز در دانشگاه‌های خودشان به آموزش همکاران در زمینه مباحث مطرح شده در کارگاه بپردازند و مروج فرهنگ بکارگیری فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در کتابخانه‌های دانشگاه باشند.

در پایان نشست دکتر سید مهدی طاهری، دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس کارگاه مباحث مربوط به هوشمند سازی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی را به شرح ذیل بیان کرد:

 • مفاهیم پایه و مبانی هوش مصنوعی و هوشمندسازی
 • چیستی و اهداف هوش مصنوعی
 • ابزارها و افزارهای هوش مصنوعی
 • کاربردهای هوش مصنوعی و رویکردهای نوین آن
 • هوشمندسازی و گرایش‌های مرتبط با آن
 • هوش مصنوعی در کتابخانه‌ها و کتابخانه‌های هوشمند
 • مفهوم کتابخانه‌ هوشمند و ویژگی‌های آن
 • فناوری‌های هوشمند در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی
 • کاربردهای هوش مصنوعی در فرایندها و خدمات کتابخانه‌ای
 • شخصی‌سازی، سفارشی‌سازی و محلی‌سازی خدمات
 • کتابداران هوشمند
 • چالش‌های بکارگیری هوش مصنوعی در کتابخانه‌ها و کتابخانه‌های هوشمند
 • توسعه کتابخانه‌های هوشمند در ایران
اولین کارگاه هوشمند سازی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت