کتابخانه بیمارستان پیمانیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

گزارش عملکرد کتابخانه مرکز آموزشی درمانی پیمانیه جهرم

در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰

ثبت کتابها در نرم افزار کتابخانه

 

انجام کلیه خدمات مربوط به امانت، تمدید، پیگیری و بازگشت کتاب­ها

 

انجام امور مربوط به تسویه­ حساب و پاسخگویی به مراجعین

 

ایجاد عضویت جهت مراجعین و تکمیل مشخصات اعضا

 

اقدام و پیگیری در جهت بروزرسانی مستمر وب سایت کتابخانه بیمارستان و گنجاندن اطلاعات مربوط به کتابخانه

 

ارسال لیست کتب درخواستی اساتید، دانشجویان و مراجعین به کتابخانه مرکزی جهت خرید

 

تهیه لیست کتب ضروری درخواست شده توسط مراجعین جهت ارسال به دانشگاه جهت بررسی و در صورت امکان خریداری

 

حضور در وبینارهای آموزشی کتابخانه­ های پزشکی

 

ارائه گزارش کار هر سه ماه یک بار

 

تهیه بروشور چگونگی استفاده از خدمات کتابخانه

 

شرکت در ارزیابی سامانه کتابخانه ­ها و کتابداران علوم پزشکی

 

وجین کتاب­های قدیمی و فرسوده