کتابخانه بیمارستان پیمانیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ بیمارستان پیمانیه

 

Ø     تهیه لیست کتاب­های موردنیاز درخواست شده توسط اساتید و دانشجویان و ارسال به دانشگاه جهت بررسی و خریداری

 

Ø     فهرست نویسی، رده بندی و آماده سازی کتاب­های اهدایی در نرم افزار کتابخانه بیمارستان

 

Ø     انجام کلیه خدمات مربوط به امانت، تمدید، پیگیری و بازگشت کتاب­ها

 

Ø     پیگیری دیرکرد کتابها به صورت هفتگی

 

Ø     آموزش کاربران در استفاده از پایگاههای اطلاعاتی، سامانه نوپا و استراتژی جستجو

 

Ø     وجین کتاب­های قدیمی و فرسوده طبق آیین نامه شورای پژوهشی دانشگاه

 

Ø     اقدام و پیگیری در جهت بروزرسانی مستمر وب­سایت کتابخانه بیمارستان و گنجاندن اطلاعات مربوط به کتابخانه

 

Ø     انجام امور مربوط به تسویه­حساب و پاسخگویی به مراجعین

 

Ø     ایجاد عضویت جهت مراجعین و تکمیل مشخصات اعضا

 

Ø     حضور در وبینارهای آموزشی کتابخانه­های علوم پزشکی

 

Ø     ارائه گزارش کار شش ماهه و ارزشیابی عملکرد کتابخانه

 

Ø     تهیه بروشور چگونگی استفاده از خدمات کتابخانه

 

Ø     شرکت در ارزیابی سامانه کتابخانه­ها و کتابداران علوم پزشکی