کتابخانه بیمارستان پیمانیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

  • 1402/05/11 - 09:39
  • - تعداد بازدید: 81
  • - تعداد بازدیدکننده: 77
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /ZYB
بازدید کارگروه ارزیابی اعتباربخشی

بازدید کارگروه ارزیابی اعتباربخشی از بخش های مختلف بیمارستان سیدالشهدا

بازدید کارگروه ارزیابی اعتباربخشی از بخش های مختلف بیمارستان سیدالشهدا

بازدید کارگروه ارزیابی اعتباربخشی

اولین ارزشیابی اعتبار بخشی ملی مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا (ع) با حضور ارزیابان محترم وزارت بهداشت انجام پذیرفت. طی بازدید ارزیابان وزارت بهداشت و درمان واحد کتابخانه بیمارستان مورد بازدید و ارزیابی ارزیابان وزارت مطبوع قرار گرفت.

  • گروه خبری : اطلاعیه,اخبار معاونت
  • کد خبر : 1253
مدیر سایت
خبرنگار

مدیر سایت