کتابخانه بیمارستان پیمانیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

گزارش عملکرد کتابخانه مرکز آموزشی درمانی پیمانیه

سال ۱۳۹۷

 

·       تهیه لیست کلیه منابع موجود در کتابخانه اعم از کتب فارسی وانگلیسی و نشریات

 

·       بررسی لیست های تهیه شده توسط گروه های محترم آموزشی ومعاونت آموزشی دانشگاه

 

·       تهیه لیست کتب درخواست داده شده توسط اساتید وارائه به معاونت محترم آموزشی دانشگاه

 

·       تحویل کتابهای خریداری شده توسط دانشگاه ،نصب برچسب ها وچیدمان بر اساس رده بندی

 

·       نصب و راه اندازی کتابداری مبین واستقرار سیستم کامپیوتری و میز امانت

 

·       اقدام جهت عضویت مراجعین

 

·       ثبت مشخصات کتب جدید ونیز کتابهای امانت داده شده در نرم افزار کتابخانه

 

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ابزار پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)جهت اساتید ، دانشجویان و پژوهشگران بالینی توسط جناب آقای دکتر کبیری در تاریخ ۲بهمن در بیمارستان پیمانیه برگزار گردید.

 

·       طرح وجین کتابخانه در تاریخ 97/11/10 برگزار گردید و کتب قدیمی با تهیه لیست و گزارش به دانشگاه علوم پزشکی از کتابخانه جمع گردید.

 

·       اقدام و پیگیری در جهت راه اندازی وب سایت کتابخانه بیمارستان و گنجاندن اطلاعات به روز در این سایت

 

·       برگزاری کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال توسط خانم آزموده و دکتر شکوهی در تاریخ ۶/۱۲/۹۷و۱۲/۱۲/۹۷   در بیمارستان پیمانیه جهت تمامی اساتید بالین برگزار گردید

 

·       رونمائی شدن از سامانه خبره یاب پژوهشی

 

·       به استحضار می رساند که سامانه خبره یاب پژوهشی به آدرس esid.research.ac.ir  درسامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران(نوپا) رونمائی شد. در این  سامانه می توانید  به جستجوی مقالات و افراد خبره در زمینه پژوهشی مورد نظرتان بپردازید.