کتابخانه بیمارستان پیمانیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

شماره تماس: ۰۷۱۵۴۱۲۲۵۰۳ (داخلی ۲۵۰۳)

 

آدرس: جهرم-خیابان ولی عصر-بیمارستان پیمانیه

 

ایمیل: peymanielib@jums.ac.ir

 

اینستاگرام: hoslib_jums

 

ساعات کار کتابخانه: ۷:۳۰ الی۱۴:۳۰